بررسی قابلیت های جدید اضافه شده به تلگرام دسکتاپ در نسخه ۴.۱.۰

بررسی قابلیت های جدید اضافه شده به تلگرام دسکتاپ در نسخه ۴.۱.۰
تیر, ۱۳۹۶ بدون نظر افزایش ممبر تلگرام, تلگرام, خرید ممبر تلگرام
بررسی قابلیت های جدید اضافه شده به تلگرام دسکتاپ در نسخه ۴.۱.۰ چندی پیش شرکت تلگرام، نرم افزار های خود را به نسخه ۴.۱.۰ بروزرسانی کرده است. در مطالب قبل، تحت عنوان های ” بررسی آپدیت ۴.۱.۰ تلگرام(ویرایش دسترسی مدیران + سوابق فعالیتها) ” و “ آموزش محدود کردن افراد گروه و سوپرگروه ...