چگونه بدون اینکه فرستنده متوجه شود، پیام را در اپلیکیشن‌های پیام‌رسان بخوانیم؟

رای همه ما پیش آمده که گاهی پیامی از سوی یک مخاطب دریافت کرده‌ایم اما باوجود آنلاین بودن، قصد نداشتیم در آن لحظه به پیام پاسخ دهیم اما از سوی دیگر، نگران بوده‌ایم که مخاطب ما، از وضعیت آنلاین بودن ما هم مطلع شود و با خود اندیشیده‌ایم که اگر او بداند Online هستیم، و پاسخی ندهیم، باعث رنجش او میشود. در برخی اپلیکیشن‌ها وضعیت last seen خود را تغییر داده و آن را خاموش نمایید. در این مقاله قصد داریم تا پاسخی برای این سؤال بیابیم که چه زمانی فرستنده پیام، متوجه خواهد شد که پیام او را مشاهده و ...

ادامه مطلب / دانلود