معرفی نرم افزار همگردی

معرفی نرم افزار همگردی تصمیم گرفتن برای رفتن به مسافرت کار چندان مشکلی نیست ، ولی همه می دانیم که انتخاب مقصد سفر و اینکه به کجا برویم کمی دشوار است ، بخصوص وقتی که آشنایی چندانی نسبت به مکانهای گردشگری منطقه و کشوری که درآن زندگی میکنیم نداشته باشیم.اگر گشتی در فروشگاه های نرم افزار مانند بازار بزنید ، با انبوهی از اپلیکیشن های مخصوص سفر و معرفی مکانهای گردشگری داخل و خارج ایران روبرو می شوید ، ولی معرفی اپلیکیشن همگردی توسط تله ممبر چند دلیل عمده داشت که اپهمگردی را نسبت به سایر اپ ها یک سر و گردن بالاتر قرار می دهد.به ترتیب به معرفی این قابلیت ها ...

ادامه مطلب / دانلود